ZIRCONIA NT200 ST

Có độ cứng và độ bền uốn cao. Là vật liệu hoàn hảo cho những cầu dài. Kết hợp với độ trong mờ cho màu sắc tự nhiên đảm bảo tính thẩm mỹ cho vùng răng trước.