Nguồn nhân lực

Chúng tôi tin rằng vốn trí tuệ rất quan trọng để cung cấp các giải pháp sáng tạo và cuối cùng là có tác động kinh tế tích cực. Qua nhiều năm, chúng tôi đã rất may mắn khi thu hút một số chuyên gia tài năng nhất trong ngành của chúng tôi. Họ ở lại để xây dựng sự nghiệp xứng đáng vì tinh thần kinh doanh của chúng tôi, một cam kết với nhân viên của chúng tôi và kỳ vọng cao cho sự xuất sắc. Nhân viên của chúng tôi là tài sản quý giá nhất của chúng tôi - họ là những nhà giải quyết vấn đề có tay nghề tin rằng những thách thức có thể là cơ hội.

Chúng tôi coi con người là giá trị cốt lõi và là nền tảng vững chắc giúp NT200 không ngừng tạo nên những giá trị gia tăng hiệu quả cho khách hàng.

NT200 luôn khuyến khích và tạo điều kiện tốt nhất cho mọi thành viên phát triển toàn diện về cả năng lực chuyên môn và kỹ năng mềm không chỉ thông qua công việc mà còn qua đào tạo cũng như các hoạt động văn hóa.

Trình độ đại học và trên đại học
68%
Trình độ đại học và trên đại học
68%
Trình độ đại học và trên đại học
68%