QUY TRÌNH PHÁT HÀNH THẺ BẢO HÀNH NT200

1. Mỗi thỏi sứ NT200 tương ứng với 25 đơn vị sứ (25đv/thỏi).
2. Mỗi đơn vị sứ Zirconia NT200 được bảo hành 12 năm.
3. Trong trường hợp số đơn vị sứ bảo hành vượt quá số thỏi mà NT200 đã xuất cho Lab thì NT200 có quyền không cung cấp thẻ bảo hành đến khi Lab mua thêm thỏi NT200.
Sau khi hoàn thiện phục hình, khách hàng vui lòng cập nhật thông tin làm thẻ bảo hành tại link: bit.ly/thebaohanhNT200 với những nội dung:

+ Tên Labo:

+ Tên Nha Khoa:

+ Số điện thoại:

+ Tên bệnh nhân:

+ Ngày xuất xưởng:

+ Vị trí răng:

nhập đầy đủ thông tin 

  • Trong vòng 24h kể từ khi quý Lab cập nhật đầy đủ thông tin như yêu cầu, NT200 sẽ cấp mã và gửi thẻ bảo hành về Quý Lab theo đúng thông tin mà khách hàng cung cấp.

4. Thông tin của khách hàng sẽ được cập nhật trên Website NT200: nt200vietnam.vn. Khách hàng (Bệnh nhân/ Nha khoa) có thể dễ dàng kiểm tra thông tin cũng như thời gian bảo hành còn lại của sản phẩm sứ NT200.
5. Trong trường hợp khách hàng (Bệnh nhân/ Nha khoa) làm mất thẻ bảo hành và muốn cấp lại thẻ vui lòng liên hệ trực tiếp vào Hotline: 0918 312 200 để được giải quyết.
6. Hiện tại NT200 phát hành duy nhất mẫu thẻ bảo hành cho quý khách hàng.

Quý khách hàng vui lòng kiểm tra thông tin thẻ trước khi nhận
7. Trong trường hợp NT200 phát hành mẫu thẻ mới hay có bất kỳ thay đổi nào, chúng tôi sẽ gửi thông báo chính thức đến từng quý khách hàng.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý khách hàng!

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Hotline: 0918 312 200

Hoặc Inbox Fanpage: Thỏi sứ Zirconia NT200 https://www.facebook.com/nt200uk